Ships & Harbour Photos

Ships & Harbour Galleriet inneholder eldre og nyere fotos av Norske og Utenlandske skip. De fleste bildene er lagt inn etter dato & årstall i stigende rekkefølge. Alle skipsnavn er søkbare på skipets/fartøyets navn og type og noen bilder er også lagt inn med søkeord på rederiet, eller eier.

Ships & Harbour Gallery contains old and new photos of Norwegian and foreign vessels. Most images are added by date & year in ascending order. All ship names are searchable on the ship / vessel name and type. Some pictures are also posted with keywords on Shipping Companies.